Πολιτική απορρήτου - Η δέσμευση της Kao Germany GmbH για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η Kao Germany GmbH και κάθε μια από τις θυγατρικές της και θυγατρικές της στην περιοχή EMEA συλλογικά, ο "Όμιλος Kao") λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα των δεδομένων. Η πολιτική απορρήτου ενημερώνει τους χρήστες του globalcreativeawards.com και οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή εφαρμογή στο κινητό που ανήκει στην Kao και στους οποίους εμφανίζεται αυτή η Πολιτική Απορρήτου, πως εμείς σαν ελεγκτές σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων ("GDPR")  συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες αυτών των χρηστών σε σχέση με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Λάβετε υπόψη ότι άλλοι ιστότοποι του Ομίλου Kao ή εφαρμογές για κινητά μπορεί να διέπονται από άλλες πολιτικές απορρήτου.

Τελευταία τροποποίηση 23 Απριλίου, 2018

 

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων και Σκοπός Επεξεργασία - Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε για εσάς και γιατί;

1.1    Metadata

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα χωρίς την παροχή προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, θα συλλέξουμε μόνο τα ακόλουθα μεταδεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης του ιστότοπου, του λειτουργικού συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας, του ιστότοπου από τον οποίο μας επισκέπτεστε (URL παραπομπής), των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστοσελίδα μας και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP)

Η διεύθυνση IP θα χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας. Μόλις η διεύθυνση IP δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό αυτό, θα την συντομεύσουμε αφαιρώντας την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης. Τα μεταδεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της σύντομης διεύθυνσης IP, θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας και των υπηρεσιών μας, αναλύοντας τη συμπεριφορά χρήσης των χρηστών μας.

2. Βάση Επεξεργασίας δεδομένων και Συνέπειες - Ποια είναι η νομική αιτιολόγηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τι συμβαίνει αν επιλέξετε να μην τα παρέχετε;

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για να μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό αίτημα ή ερώτηση. 

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν αποτελεί υποχρέωση. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι / μαζί μας ή για να λάβετε τις υπηρεσίες μας, όπως ακριβώς ζητήσατε. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική. Η διεύθυνση IP σας αποθηκεύεται μέσω cookies, επιπλέον των πληροφοριών που παρέχετε στη Kao με την οικειοθελή σας επικοινωνία και / ή τη φόρμα εγγραφής.  Επιπλέον, εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, το όνομα και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα αποθηκευτούν για να σας δώσουν το επιθυμητό ενημερωτικό δελτίο.

Η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή ίσως να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τον ιστότοπο (cookies). Ωστόσο, δεν θα έχει νομικές συνέπειες για εσάς.

3. Κατηγορίες παραληπτών και διεθνείς μεταφορές - Σε ποιον μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πού βρίσκονται;

Μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω ως εξής:

Οποιαδήποτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο σε εκείνα τα άτομα που χρειάζεται να τα γνωρίζουν για να εκπληρώσουν τις εργασιακές τους ευθύνες.

4. Περίοδος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων- Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν όσο είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Αφού διαγραφείτε από τη λίστα του ενημερωτικού μας δελτίου ή τελειώσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την επικοινωνία σας με εμάς, θα καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα συστήματα και τα αρχεία μας και / ή θα λάβουμε μέτρα για την σωστή ανωνυμία του ώστε να μην μπορείτε να αναγνωριστείτε πλέον από αυτές τις πληροφορίες (εκτός αν χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούν με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η Εταιρεία Kao, π.χ. φορολογικούς σκοπούς).

Μπορούμε να διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν η Εταιρεία Kao επιτρέπεται να σας στείλει υλικό μάρκετινγκ. Επίσης, ενδέχεται να απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο να διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο 10 ετών μετά το σχετικό φορολογικό έτος. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούν με άλλους ισχύοντες νόμους ή εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαπιστώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε μια νομική αξίωση. Θα περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τέτοιους σκοπούς μετά τη λήξη της συνεργασίας μας.

5. Τα δικαιώματα σας - Ποια δικαιώματα έχετε και πώς μπορείτε να τα διεκδικήσετε;

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ιδίως όσον αφορά την παραλαβή επικοινωνίας άμεσου μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ενέργεια δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης. Επικοινωνήστε μαζί μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα 7 παρακάτω, για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. [Επιπλέον, μπορείτε να αρνηθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης χωρίς να επιβαρύνεστε με άλλα έξοδα εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τα βασικά τιμολόγια.]

Πρόσθετα δικαιώματα απορρήτου δεδομένων: Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα: (i) να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα; (ii) να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων; (iii) να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων; (iv) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων; (v) να ζητήσετε φορητότητα των δεδομένων σας; και/ή (vi) να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της άρνησης για τη δημιουργία προφίλ).

Λάβετε υπόψη ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται βάσει του ισχύοντος τοπικού νόμου περί προστασίας δεδομένων. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στα πλαίσια του GDPR:

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας όπως αναφέρεται στην ενότητα 7 παρακάτω. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

6. Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies  www.goldwell.co.uk/cookie-policy/

7. Ερωτήσεις και πληροφορίες επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα μας ή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στείλτε μας email χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο "επικοινωνήστε μαζί μας" στην ιστοσελίδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο +4961513960800 από τις 9πμ έως τις 5μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή.

8. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Μπορούμε να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες νομικές, ρυθμιστικές ή επιχειρησιακές απαιτήσεις.Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ, ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία αναθεώρηση" παραπάνω ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μας, μετά την έναρξη ισχύος οποιασδήποτε τέτοιας ενημέρωσης θα αποτελέσει ως αποδοχή αυτών των αλλαγών. Εάν δεν αποδεχτείτε τις ενημερώσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.