Konkursil Goldwell Global Creative Awards osalemise tingimused\nSissejuhatav osa \nKorraldatakse järgmised võistlused.\nKonkurss Goldwell Global Creative Awards – tehnilised kategooriad:\n New Talent Colorist of the Year \n Creative Colorist of the Year\n Creative Haircutter of the Year \nKõik need võistlused jagunevad kaheks osaks. (1) Esiteks korraldatakse võistlused riiklike veebipõhiste võistlustena. (2) Järgmisena siirduvad riiklike võistluste kullavõitjad ülemaailmsele võistlusele (otsevõistlus salongis Kao Salon Global Experience 2020 Amsterdamis).\n\nKonkurss Goldwell Global Creative Awards – redaktsioonilised kategooriad:\n Men’s Hairstylist of The Year \n Salon Team of the year \n Avant Garde Stylist of the year \n Editorial Colorist of the year \nNeid võistlusi korraldatakse üksnes ülemaailmsete veebipõhiste võistlustena (ainult fotokonkurss).\n\n1. Sponsor ja korraldaja\nKonkursi Goldwell Global Creative Awards sponsor on ettevõte Kao Germany GmbH, Pfungstädter Straße 98-100, 64297 Darmstadt, Saksamaa. \nRiiklike võistluste korraldaja on kohalik Kao riiklik organisatsioon. Ülemaailmse võistluse korraldaja on Kao Germany GmbH, Pfungstädter Straße 98-100, 64297 Darmstadt, Saksamaa.\n\n\n2. Sobivus\nOsaleda saavad ainult isikud, kelle alaline elukoht on [riigis] ja kes on osalemise kuupäeval vähemalt 18-aastased ning vastavad ühele järgmiste kategooriate (vastavalt nimetatud kui „kategooria“) osalemisnõuetest.\n\nAasta uus talendikaim värvija\n•\tKvalifitseeritud* nooremjuuksurid, kellel kandidatuuri esitamise kuupäevaks on vähem kui viieaastane Goldwelli salongis** töötamise kogemus (välja arvatud praktika) \nAasta loominguline värvija\n•\tKvalifitseeritud* juuksurid, kes on aktiivsed Goldwelli kliendid või töötavad Goldwelli salongis**\nAasta loominguline juukselõikaja\n•\tKvalifitseeritud* juuksurid, kes on aktiivsed Goldwelli kliendid või töötavad Goldwelli salongis\nAasta meestejuuksestilist\n•\tKvalifitseeritud* juuksurid, kes on aktiivsed Goldwelli kliendid või töötavad Goldwelli salongis**\nAasta salongimeeskond\n•\tIga Goldwelli salong** võib kandideerida.\nAasta avangardstilist\n•\tKvalifitseeritud* juuksurid, kes on aktiivsed Goldwelli kliendid või töötavad Goldwelli salongis**\nAasta redaktsiooniline värvija\n•\tKvalifitseeritud* juuksurid, kes on aktiivsed Goldwelli kliendid või töötavad Goldwelli salongis**\n\n*Pead olema läbinud praktika või täitnud kohaliku litsentseerimise või akrediteeringu, mis tõendab, et oled täielikult kvalifitseeritud professionaalne juuksur. \n** Ostab aktiivselt Goldwelli tooteid professionaalseks kasutuseks ja jaemüügiks.\n\n3. Alguse/lõpu kuupäev\nRiiklikust võistlusest (tehnilised kategooriad) ja ülemaailmsest veebikonkursist (fotokategooriad) osa võtmisest teavitamise ja võistlustööde esitamise periood algab 1. mail 2020 ja lõpeb 31. mail 2020 kell 00.00 GMT [kuupäev, kellaaeg, ajatsoon].\nÜlemaailmne otsevõistlus toimub ürituse Kao Salon Experience 2020 ajal Amsterdamis 11.–12. oktoobril 2020.\n\n\n4. Osalemise kord\nKehtivad järgmised juhised, nõuded ja osalemisviisid\nG.\tKUIDAS KANDIDEERIDA\na)\tVõistlustööd tuleb esitada kohalikus riigis veebipõhise vormi kaudu aadressil www.goldwellcreativeawards.com. \nb)\tTäidetud ja loetav kandideerimisvorm (värvija täisnimi, värvija e-posti aadress, sünniaeg (koos vanusega) ja Goldwelli konto number, nimi/aadress/ e-posti aadress, telefoninumber ja salongi kodulehe URL).\nc)\tTehnilise kategooria riiklikud kullavõitjad pääsevad edasi rahvusvahelisele võistlusele. Fotode kategoorias kuulutatakse välja kuus finalisti. \n\nOlenemata osalemisviisist või kategooriast võib iga osaleja tehnilises kategoorias esitada ainult ühe (1) võistlustöö, kuid võib vabalt lisaks kandideerida ka mis tahes redaktsioonilises kategoorias. Sellega seoses võib võistlusest võtta osa rohkem kui üks töötaja samast salongist tingimusel, et inimese kohta on lubatud ainult üks värvimisviis ja ainult üks võistlustöö.\nSponsor ja korraldaja võistlustööde kättesaamise kohta kinnitust ei saada. Võistlustöid ei tagastata ka pärast võistluse lõppu ega võistlustöö diskvalifitseerimise korral. Sponsor ega korraldaja ei vastuta võistlustööde kaotuse või kahjustumise eest.\n\nSponsor ja korraldaja ei vastuta ka probleemide eest, mis tulenevad mehaanilistest, inimlikest või elektroonilistest puudustest või vigadest. Võistlustööd võetakse osalemiseks vastu ainult siis, kui on esitatud kõik osalemisdokumendid ja need on täielikult täidetud.\nSponsor ja korraldaja jätavad endale õiguse võistlus katkestada või seda muuta näiteks siis, kui ei esitata piisavalt konkursi reeglitele ja konkursi piirangutele vastavaid võistlustöid. \n\n5. Võistlustöö sisu piirangud (konkursi piirangud)\nTaotlusvormi ja osalemisdokumentatsiooni esitamisega kinnitab iga osaleja, et tema võistlustöö vastab allpool määratletud võistlustöö sisupiirangutele (koos nimetatud ka kui „võistlustöö sisu“) ja et ta nõustub osalemistingimustega. Sponsor või korraldaja võib konkursilt ükskõik millise võistlustöö või osaleja välja jätta, kui ta otsustab oma äranägemisel, et osaleja võistlustöö ei vasta järgmistele konkursi piirangutele.\na)\tKõik konkursile esitatud pildid peavad olema originaalid ja neid ei tohi olla muudele konkurssidele esitatud, avaldatud ega vaadatud avalikult, veebis või sotsiaalmeedias enne lõplikku auhinnatseremooniat oktoobris 2020.\t\nb)\tVõistlustöö ei tohi sisaldada materjale, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi, eriti autoriõigusi ja kasutusõigusi, kaubamärke, andmekaitseõigusi ja isikuõigusi või muid intellektuaalomandi õigusi.\nc)\tVõistlustöö ei tohi kahjustada sponsori, korraldaja ega ühegi selle võistluse reklaamimise või korraldamisega seotud isiku mainet ega sponsori või korraldaja konkurentide mainet.\nd)\tVõistlustöö ei tohi sisaldada ühtegi kaubamärki, toote ega ettevõtte nime, välja arvatud allpool määratletud sponsori kaubamärgid ja märgised, mille jaoks osaleja saab piiratud litsentsi ainult konkursil võistlustöö loomiseks ja esitamiseks.\ne)\tVõistlustöö ei tohi sisaldada ebasobivaid, lugupidamatuid ega rõvedaid materjale ega muid materjale, mis on vastuolus avaliku sündsuse standarditega.\nf)\tVõistlustöö ei tohi sisaldada materjale, mis rikuvad kohaldatavaid seadusi või eeskirju. Osalejad, kes rikuvad neid ametlikke reegleid või üritavad sekkuda konkurssi, diskvalifitseeritakse. Konkursi raames on sponsori või korraldaja otsused, eriti nende ametlike reeglite tõlgendamise ja kohaldamise kohta, lõplikud ja siduvad. Kohtusse pöördumine on välistatud.\n\n6. Garantii seoses seaduslike õigustega\n\nIga osaleja kinnitab oma taotlusega, et\na)\tosaleja on võistlustöö ainuomanik,\nb)\tvõistlustöö ei riku kolmandate isikute õigusi, eriti intellektuaal- või tööstusomandi õigusi,\nc)\tvõistlustöö vastab konkursi sätetele ja konkursi piirangutele,\nd)\tvõistlustööd ei ole juba kasutatud reklaamitegevuse raames, sõltumata selle laadist, ega ole see saanud mingisuguseid auhindu, samuti pole seda mingil viisil eksponeeritud ega avalikult esitatud ega kolmandatele isikutele kättesaadavaks tehtud. Lisaks garanteerib osaleja, et tal on võistlustöödel kujutatud modelli nõusolek kasutada tema nime, fotot ja pilti jne, ning samuti ka fotograafi nõusolek kasutada pilti tähtajatult sellel konkursil esinemise ja kandideerimise eesmärgil. Sponsori või korraldaja nõudmisel peab osaleja esitama need nõusolekud sponsorile ja/või korraldajale sobival kujul. Sponsor ja korraldaja soovitavad osalejatel tungivalt hankida need nõusolekud kirjalikul kujul enne võistlustöö esitamist.\n\n\n7. Kasutamis- ja omandiõigused\nKogu osalemist käsitlev dokumentatsioon, sealhulgas võistlustööd, kuulub sponsori ainuomandisse.\nVõistlustöö esitamisega annab osaleja sponsorile kõik üleantavad õigused (nt ideed, kontseptsioonid, kujundused, teksti-/pildimaterjal, reklaamfilmid, loosungid, nimed, kaubamärgid). Õiguste üleandmine sponsorile toimub ainuõiguse alusel ning on ajaliselt, sisult ja kasutusalalt piiramatu.\nSee üleandmine hõlmab sponsori volitusi õiguste ülekandmiseks sidusettevõtetele nende kasutamise eesmärgil ning volitusi õiguste rikkumise korral ise tegutseda. Käesolevaga sponsor aktsepteerib seda ülesannet. Õiguste üleandmine hõlmab eelkõige avaldamise, reprodutseerimise ja/või levitamise, avaliku käitlemise, rentimise ja laenutamise, ringhäälingus tutvustamise ja esitlemise, väljapaneku, arhiveerimise, neile avaliku juurdepääsu tagamise õigusi, sealhulgas õigusi nende kättesaadavaks tegemiseks nende taastamiseks, filmimiseks, kaubaks muutmise teel kasutamiseks, ning ka ümberkujunduse ja kohandamise õigusi. Õiguste üleandmine hõlmab täiendavalt ka kõigi esitluste kasutamist kõigis tehniliselt teadaolevates meediumites ja kasutusvormides, igal üksikjuhul internetipõhiselt ja väljaspool internetti, ning ka igal muul analoog- või digitaalsel viisil (nt Internetis ja muudes veebivaldkondades, televisioonis, kinos, raadios, mobiilsides, trükimeedias ja ka välireklaamides, sealhulgas kasutamiseks CD-ROMil, DVD-l, Blu-Ray-l ja muudel pildi-, heli- ja andmekandjatel). Eelkõige hõlmab see ka õigust teha esinemised kättesaadavaks püsivõrgu ja mobiilsidevõrkude ning meediumite kaudu selliselt, et avalike või suletud kasutajate ringkondade liikmed saaksid juurdepääsu esitlustele oma valitud kohtades ja kellaaegadel ning saaksid seda kasutada.\nSelle lepingu alusel üle antud õiguste kasutamiseks, eriti võistlustöö avalikult kasutamiseks, puudub kohustus. Lisaks on pooled ühel meelel, et sponsoril on õigus, kuid mitte kohustus nimetada osalejate ja/või autorite nimesid, välja arvatud juhul, kui pooled lepivad kirjalikult kokku vastupidiselt.\n\n8. Õiguste andmine sponsori poolt\n\nSponsor annab osalejatele piiratud, tühistatava ja all-litsentsimise õiguseta õiguse kasutada sponsori nime, kaubamärke, märgiseid ja logosid (koos nimetatud ka „kaubamärgid“) ainuüksi võistlustöö loomiseks ja hindamiseks ning hinnangu andmiseks esitamiseks käesoleva konkursi raames. Osalejatel ei ole õigust kasutada sponsori kaubamärke muul eesmärgil.\n9. Iseseisvalt väljatöötatud materjalid\nOsalejad tunnistavad, et konkursi olemuse tõttu võivad teised osalejad või sponsor, korraldaja või nende sidusettevõtted oma võistlustöödes või muudes materjalides kasutada ideid või kontseptsioone, millel on sarnasusi osaleja enda võistlustöö ideede või kontseptsioonidega. Eeldatakse, et sellised sarnasused põhinevad sõltumatutel arengutel ja osalejad ei tohi sellest tulenevalt taotleda keelavaid abinõusid ega kahjunõudeid.\n\n10. Žürii; riikliku võitja väljaselgitamine\nKõiki fotosid hinnatakse anonüümselt ja iseseisvalt – kohtunikud ei näe osalejate nimesid ega salonginimesid. Kõik fotod esitatakse hindamiseks kategooriate kaupa. „Enne“-fotod ning produktsioonieelsed fotod tehakse samuti kohtunikele kättesaadavaks.\nKohtunikul, kelle alluvuses mõni selle kategooria võistleja töötab või kes on mõnda selle kategooria võistlejat nõustanud, ei lubata seda kategooriat hinnata.\nKui hinded on sponsorile esitatud, ei saa neid enam muuta. Kohtunikud kirjutavad alla mitteavalikustamise lepingule ja neil ei ole lubatud võistlustöid arutada. Kohtunike otsus on lõplik. Kirjavahetust ei alustata.\na) Tehnilised kategooriad\nJuunis 2020 hindab võistlustöid sponsori enda äranägemise järgi moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad kvalifitseeritud žüriiliikmed, sealhulgas sõltumatud juuksurid, ajakirjanike esindajad valdkonna ajakirjandusest ja moeeksperdid („riiklik žürii“). Riiklik žürii hindab võistlustöid järgmiste võrdse kaaluga kriteeriumide („žürii kriteeriumid“) alusel.\nIga kategooria viis (5) žürii kriteeriumide alusel kõige kõrgemalt hinnatud võistlustööd jõuavad poolfinaali, kus võisteldakse riikliku esikoha eest („poolfinalistid“). Kõik poolfinalistide tööd saadetakse sponsorile, et need vaataks läbi teine žürii („keskžürii“). Keskžürii valib žürii kriteeriumide alusel igas kategoorias ühe (1) riikliku võitja. Riikliku ja keskžürii otsused on lõplikud ja siduvad. Kohtusse pöördumine on välistatud.\nb) Redaktsioonilised kategooriad\nJuunis 2020 hindab võistlustöid sponsori enda äranägemise järgi moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad kvalifitseeritud žüriiliikmed, sealhulgas sõltumatud juuksurid, ajakirjanike esindajad valdkonna ajakirjandusest ja moeeksperdid (žürii). Žürii hindab võistlustöid järgmiste võrdse kaaluga kriteeriumide („žürii kriteeriumid“) alusel.\nŽürii kriteeriumide alusel jõuavad iga kategooria kuus (6) kõrgeimalt hinnatud võistlustööd lõplikku paremusjärjestusse. Riikliku ja keskžürii otsused on lõplikud ja siduvad. Kohtusse pöördumine on välistatud.\n11. Auhinnad\n\nKeskžürii valib igast kolmest tehnilisest kategooriast ühe (1) riikliku võitja, st kokku kolm (3) riiklikku võitjat.\nIga tehnilise kategooria riiklik võitja võidab reisi üritusele Kao Salon Global Experience 2020 Amsterdamis 2020. aasta oktoobris (riikliku esikoha auhind).\nKorraldaja võib vabatahtlikkuse alusel otsustada anda riiklikele võitjatele muid auhindu, nt mitterahalisi auhindu.\nIga fotokategooria riiklik võitja (ainult 1. koht) saab 2500 eurot.\nKui mõni riiklik võitja ei võta osa üritusest Kao Salon Global Experience 2020 Amsterdamis, siis kaotab riikliku esikoha auhind kehtivuse. Riikliku esikoha auhind – reis üritusele – hõlmab üritusele ja sealt tagasi sõitmise sõidukulude hüvitamist sponsori valitud transpordiviisi kasutades, ööbimist hotellis koos hommikusöögiga ürituse toimumiskoha läheduses ning lisaks ka kutset riikliku esikoha võitja ja modelli osalemiseks ürituse kõikidel sündmustel. Üritusele ja tagasi sõitmiseks kasutatava transpordivahendi ning majutuse hotellikategooria valimine on sponsori otsustada. Transport ja majutus sõltuvad saadavusest – võib juhtuda, et kehtivad teatud piirangud ja mõned kuupäevad on kinni. Riiklik võitja ja tema modell võivad soovi korral rahvusvahelisele sündmusele reisida ka eraldi või erinevaid marsruute kasutades. Sponsor ega korraldaja ei vastuta reisikorraldajatega (nt lennuettevõtted, raudtee jne) seotud viivituste, tühistamiste ja ettenägematute sündmuste eest. Riiklik võitja ja modell vastutavad ise vajalike passide, viisade, vaktsineerimiste jms õigeaegse taotlemise eest. Korraldaja ei asenda kadunud, kasutamiskõlbmatuks muutunud või varastatud pileteid, reisitšekke ega sertifikaate. Riiklikul võitjal ei ole õigust nõuda auhindade rahalise väärtuse väljamaksmist ega asendamist teiste auhindadega. Auhindu ei saa edasi anda. Kui auhind ei ole kättesaadav, jätab sponsor endale õiguse asendada see sama väärtusega või suurema väärtusega auhinnaga. Kõik kulud, mida ei ole sõnaselgelt mainitud, jäävad riiklike võitjate kanda. Nende hulka kuuluvad: tasud, söögikorrad, jootraha, reisi lisakulud ja muud kulud, mida siin pole selgesõnaliselt täpsustatud.\n\n12. Rahvusvaheline hindamine\n\n2020. aasta oktoobris Amsterdamis toimuva ürituse Kao Salon Global Experience 2020 raames võistlevad kõik tehnilise kategooria riiklikud võitjad omavahel rahvusvahelisel konkursil (nimetatakse vastavalt „riiklikud võitjad“). Selle ülemaailmse konkursi raames peab iga riiklik võitja värvima ja stiliseerima teda saatva modelli otsevõistlusel ning proovima uuesti luua fotol või võistlustööl oleva välimuse. Igale riiklikule võitjale antakse maksimaalselt kolm (3) tundi, et oma soengut laval taasesitada. Kategoorias Creative Haircutter of the Year antakse otsevõistlusel aega ainult 90 minutit. See ülesanne hõlmab lõikamist, värvimist ja stiliseerimist. Rahvusvaheline žürii („rahvusvaheline žürii“) hindab juba esitatud üksikute riiklike võitjate fotosid ning samuti nende värvimis- ja stiilitulemust laval järgmistes kategooriates vastavalt punktis 10 nimetatud žürii kriteeriumitele vastavale punktisüsteemile.\nRahvusvaheline žürii koosneb kaheksast kuni kaheteistkümnest (8–12) kvalifitseeritud kohtunikust, kelle määrab sponsor oma äranägemise järgi ning kuhu kuuluvad sõltumatud juuksurid, ajakirjanike esindajad valdkonna ajakirjandusest ja moeeksperdid. Iga žürii liige võib kandidaatide hindamise raames anda kuni 200 punkti. Iga kategooria riiklik võitja, kes saab rahvusvaheliselt žüriilt kõige rohkem punkte, on rahvusvaheline võitja („rahvusvaheline võitja“) ja talle antakse kategooria järgi tiitel. Iga tehnilise kategooria rahvusvaheline võitja osaleb tulevases Goldwelli fotosessioonis. Fotokategooria võitjad saavad sularahaauhinna väärtuses 2500 eurot.\n13. Teavitamine\n\nKorraldaja teavitab riiklikke võitjaid juulis 2020. Riikliku auhinna lõpliku võitmise eeltingimus on see, et osaleja esitab kirjalikud tõendid kõigi kolmandate osapoolte vajalike nõusolekute kohta vastavalt punktile 6. Kui ei peaks olema võimalik potentsiaalse riikliku võitjaga ühendust võtta viie (5) kalendripäeva jooksul pärast esimest katset teda teavitada või kui auhinnad või auhinna teatised tagastatakse kui edastamatud või kui potentsiaalne riiklik võitja keeldub oma auhinnast, või juhul kui neid ametlikke reegleid ja nendes sisalduvaid nõudeid rikutakse, kaotab auhind kehtivuse ja see võidakse anda osalejale, kes sai suuruselt järgmise punktide arvu. Auhinna kehtivuse kaotamise korral ei saa esitada nõuet selle hüvitamiseks.\n14. Vastutus; vastutuse piiramine, hüvitamisest vabastamine ja vastutuse välistamine\n\nOsalemisdokumentide esitamisega kohustuvad osalejad ja võitjad loobuma hüvitamise nõude esitamisest sponsorile, korraldajale ja ka nende sidusettevõtetele, koostööpartneritele, esindajatele, täitmisabilistele, õigusjärglastele, volitatud isikutele, töötajatele ja personalile (koos nimetatud kui „hüvitamisest vabastatud isikud“) kõigi kahjude, varalise kahju ja tervisekahjustuste tekitamise eest vastutusega seonduvalt ning mis tahes kulude ja kulutuste eest, mida asjaomane osaleja võib kanda seoses tema ettevalmistusega, konkursile sõitmisega või sellel osalemisega, auhinna kasutamisega või osalemisega mis tahes konkursiga seotud tegevuses. See kehtib niivõrd, kuivõrd see on õiguslikult vastuvõetav, ka kõigi avaldamisõiguste, andmekaitseõiguste, autoriõiguste, kaubamärgi- või muude intellektuaalomandi õiguste väidetava või tegeliku rikkumisega seotud nõuete suhtes.\nSelle lõike sätete kohaselt ei võta hüvitamisest vabastatud isikud kohustust ega vastutust ühegi kaudse või ebaolulise kahju või mis tahes liiki kaotuse eest, mida osalejad võivad konkursil osalemise tõttu kanda. Sponsori ja korraldaja vastutus piirdub raske hooletuse või tahtliku kavatsusega. Elu, kehaosa või tervise kahjustamise korral on vastutav osapool lisaks vastutav ka hooletuse korral. Muus osas on hüvitamisest vabastatud isikud vastutavad üksnes juhul, kui nad vastutavad kohustuste rikkumise eest, mille täitmine võimaldab algselt korraldada sündmuse korrektse läbiviimise, mille rikkumine seab ohtu eesmärgi täitmise või mille täitmisele osalejal on üldjuhul õigus tugineda (kardinaalsed kohustused). Sel juhul piirdub vastutava poole vastutus lepingu olemusest tuleneva tavapärase eeldatava kahjuga. Vastutus kaotatud säästude või muude sellest tulenevate kahjude eest on välistatud. Samuti on välistatud vastutus varalise kahju eest ja auhinna seadusjärgses omandiõiguses esinevate puuduste eest. Eelnevad piirangud või vastutuse välistamised kehtivad ka vastutava isiku organite, töötajate ja täitmisabiliste isikliku vastutuse kohta.\nSponsor ei võta vastutust, kui konkurssi ei saa korraldada või auhinda ei saa välja anda ükskõik millise reisi tühistamise tõttu või mistahes viivituste või katkestuste tõttu, eriti vääramatu jõu, sõjaoperatsioonide, loodusõnnetuste, ilmastikuolude, terrorismi tagajärjel või üldiselt kõigi muude sündmuste tõttu, mis ei kuulu sponsori kontrolli alla.\n\n15. Nõusoleku deklaratsioon andmete töötlemiseks \n\nOma osalemisega konkursil võistlustöö esitamise kaudu annavad osaleja ja modell oma nõusoleku selliste andmete kogumiseks, töötlemiseks (eriti, kuid mitte ainult nende säilitamiseks, muutmiseks, edastamiseks) ja kasutamiseks (kasutuseks) nagu tema nimi, tema aadress (linn ja liidumaa), sarnasus, foto, pilt, portree, hääl, eluloolised ja muud isiklikud andmed võistlustöö ja osaleja kõigi muude üksikasjade kohta (koos nimetatud kui „isikuandmed“) sponsori ja korraldaja reklaami- ja turunduseesmärkidel ilma täiendava teatamise või tasustamiseta, kuivõrd see on õiguslikult lubatud. Osalejate edastatud teavet ja isikuandmeid töödeldakse elektrooniliselt nii konkursi läbiviimise kui ka turunduse ja reklaami eesmärkidel. Osaleja isikuandmete töötlemise osas peetakse sponsorit ja korraldajat andmehalduse üldmääruse tähenduses ühiselt vastutavaks töötlejaks. Ettevõtte Kao Germany GmbH Saksamaa andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti aadressil datenschutz.de@kao.com.\nIsikuandmeid töödeldakse konkursi ning sellega seotud reklaami ja turunduse eesmärkidel; sponsor ja korraldaja tuginevad töötlemise seaduslike aluste õigustatud huvina osaleja ja modelli nõusolekule ning võistluse läbiviimisele. Kui see on andmete töötlemiseks vajalik, võidakse isikuandmeid edastada sponsori ja korraldaja emaettevõttele Kao Corporation Jaapanis, selle IT-osakonnale USAs ja igale selle sidusettevõttele. Teised andmete saajad on nt tarnijad ja reklaamiagentuurid__________________________. Igasugune isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda on kaitstud piisava kaitsetasemega, eelkõige näiteks Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardsete andmekaitseklauslitega. Sponsor ja korraldaja säilitavad isikuandmeid ainult nii kaua, kui konkursiks vajalik. Oma osalemisega annavad osaleja ja modell nõusoleku isikuandmete edastamiseks sponsori poolt hüvitamisest vabastatud isikutele (punkt 14) ja muudele kolmandatele isikutele, kes teevad sponsoriga koostööd konkursi juhtimise ja rakendamise ulatuses. Kui sponsor kavatseb osalejate isikuandmeid kasutada muudel eesmärkidel kui nendes ametlikes eeskirjades sätestatud, teavitab ta sellest osalejaid ja vajaduse korral hangib nende nõusoleku.\nOsalejad ja modellid võivad nõusoleku oma isikuandmete edaspidiseks töötlemiseks ühepoolselt tagasi võtta ilma põhjusi esitamata, selline tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. Nõusoleku tagasivõtmine tuleks adresseerida ettevõttele Kao Germany GmbH, Pfungstaedter Straße 98-100, 64297 Darmstadt, Saksamaa, charlotte.bahadori@kao.com, +49 (0) 6151 3960 556. Kui nõusolek võetakse tagasi enne võistluse lõppu, ei ole võistlusel osalemine võimalik. Isikuandmete edastamine ei ole lepinguline ega seadusega ettenähtud nõue; kuid ilma isikuandmeid esitamata pole konkursil osalemine võimalik.\nOsalejal ja modellil on sponsori ja korraldaja suhtes järgmised õigused: õigus pääseda juurde isikuandmetele ja neid parandada või kustutada või piirata isikuandmete töötlemist ning töötlemisest keelduda ning samuti õigus andmete teisaldamisele. Lisaks on osalejal ja modellil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Sponsor ega korraldaja ei kasuta automatiseeritud otsuste vastuvõtmist.\n\n16. Juriidilised vaidlused; kohaldatav seadus; kolmandad isikud\n\nKõiki konkursil osalemisest tulenevaid või sellega kaasnevaid või selle korraldamisega seotud vaidlusi reguleerivad:\na) riikliku konkursi korral xy (lisada riikliku organisatsiooni linn ja riik) seadused\nb) rahvusvahelise konkursi korral Saksamaa Liitvabariigi seadused. Kohtu asukoht on Darmstadt, Saksamaa.